Αναγνωρίστε και αξιοποιήστε τα δυνατά σας σημεία για προσωπική και επαγγελματική επιτυχία

Δωρεάν webinar στο πλαίσιο του προγράμματος δημόσιας προσφοράς του Hellenic American College

Τετάρτη 6 Μαΐου, 18:00

Κάνε κράτηση θέσης
Περιορισμένες θέσεις

Περιγραφή webinar:

Κάνε κράτηση θέσης
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η παρακολούθηση θα γίνεται βάσει προτεραιότητας.

Κάνε κράτηση της θέσης σου

Κάνε κράτηση θέσης 

Συμπλήρωσε τη φόρμα και πραγματοποίησε την κράτησή σου.

ΔΙΑρκεια

1½ ώρα

ΑριθμΟς συμμετεχΟντων

50

Ελληνικά

ΓλΩσσα διεξαγωγΗς

— Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα

Διευθύντρια του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης του Hellenic American College

Κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών  στις Κοινωνικές Επιστήμες και παράλληλα φοιτά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία – Ειδίκευση Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας στο Hellenic American College. Τέλος, είναι μια εκ των συγγραφέων των βιβλίων Ηγεσία για Παιδιά και Συναισθηματική Ευημερία-Συναισθηματική Χρεωκοπία: Η μία, η άλλη όψη και συγγραφέας του βιβλίου Eudaimonia as a way of life: A conversation with Aristotle inspired by the Nicomachean Ethics.

www.haec.gr
admissions@hauniv.edu
22 Massalias Street, Athens
Copyright © 2020 All rights reserved and other such important stuff.

Κατά τη διάρκεια του webinar, θα συζητηθούν τα παρακάτω:

Πώς καλλιεργούνται τα έμφυτα ταλέντα για να γίνουν δυνατά σημεία

Με ποιους τρόπους μπορείτε να αναδείξετε τα ταλέντα σας για να πετύχετε τους στόχους σας και να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές σας σε όλους τους τομείς της ζωής σας

Ποιες είναι οι ενδείξεις για να αναγνωρίσετε τα ταλέντα σας

Πώς μπορείτε να ανακαλύψετε και να αναδείξετε τα ταλέντα των ατόμων που συναναστρέφεστε (οικογένεια, συνεργάτες κ.λπ.)

• Γνωρίζετε τα δυνατά σας σημεία;

• Τα χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά;

• Μπορείτε να τα παρουσιάσετε στους άλλους;

αισθάνεστε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά είναι σημαντικές καθώς όταν χρησιμοποιείτε τα δυνατά σας σημεία:

έχετε λιγότερο άγχος

πετυχαίνετε καλύτερα αποτελέσματα στην εργασία σας

συνεργάζεστε εποικοδομητικά σε μια ομάδα